grafika
Chór Nauczycielski BELCANTO

Powstał w październiku 1987 roku. Inicjatorem i organizatorem chóru była Halina Świdzińska. Chór „Belcanto” już ponad 30 lat pracuje pod artystycznym kierownictwem Stefana Dąbrowskiego, będącego nie tylko dyrygentem, ale również  autorem wielu opracowań muzycznych. Prezesem Chóru do 2004 roku był Józef Pełczyński, następnie Marek Winiarski. Obecnie funkcję tą pełni Barbara Górecka.

W latach 1987 - 1990 Chórowi patronował Zarząd Oddziału ZNP w Rypinie, lecz z braku środków finansowych zrezygnował z dalszej opieki. W listopadzie 1990 roku spośród chórzystów wybrano Społeczną Radę i Komisję Rewizyjną. Od 2002 roku Chór występował jako samodzielne stowarzyszenie chóralne. Środki finansowe na utrzymanie zespołu pozyskiwał od sponsorów przy wydatnej pomocy Urzędu Miejskiego i Miejskiego Ośrodka Kultury. Od 2002 roku Chór jest jednym z zespołów artystycznych Rypińskiego Domu Kultury. Od momentu powstania chór jest 4 - głosowy i obecnie liczy 30 osób.

W okresie długoletniej działalności artystycznej chór nauczycielski „Belcanto" na trwałe wpisał się w życie kulturalne naszego miasta, powiatu, ościennych miejscowości i województwa kujawsko - pomorskiego. Opracował ponad 100 utworów kompozytorów polskich i zagranicznych o tematyce patriotycznej, ludowej, sakralnej. Odbył ponad 200 koncertów, które udokumentowane zostały w systematycznie prowadzonej kronice.

Do ważniejszych osiągnięć Chóru „Belcanto” zalicza się:

- wielokrotny udział w Ogólnopolskich Przeglądach Chórów Nauczycielskich organizowanych w Poznaniu i Ostrowie Wielkopolskim,

- koncerty w Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej i w kościele Św. Ducha w Wilnie,

- udział w Festiwalach Kolęd i Pastorałek w Ciechanowie,

- koncerty podczas mszy Św. na dożynkach diecezji płockiej i województwa kujawsko – pomorskiego,

- koncerty na Kongresie Dobrzynia w Sanktuarium Matki Bożej Skępskiej,

- udział w festiwalu o Wstęgę Drwęcy w Brodnicy,

- występ podczas inauguracji roku akademickiego WSHE we Włocławku,

- udział w przeglądach chórów byłego woj. włocławskiego,

- koncert w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni,

- Rypiński Przegląd Chórów Amatorskich, który jest wydarzeniem cyklicznym organizowanym co dwa lata.

Chór „Belcanto” spełnia nie tylko funkcję artystyczną, ale także edukacyjną dla nauczycieli, wychowawczą dla dzieci i młodzieży oraz kształcącą dla studentów (prace magisterskie).

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się