grafika
Studio Piosenki - sekcja wokalna

Studio Piosenki, w ramach którego odbywają się zajęcia wokalne powołane do działalności zostało w 2006 roku. U podstaw jego powstania było stworzenie odpowiednich warunków umożliwiających rozwój predyspozycji wokalnych dzieciom i młodzieży z powiatu rypińskiego.

Do fundamentalnych celów i zadań prowadzonych zajęć należą: rozbudzanie zamiłowań muzycznych i wrażliwości artystycznej, kształtowanie nienagannej intonacji, prawidłowe wydobywanie i formowanie głosu oraz wyrabianie właściwego oddechu, uzyskanie odpowiedniej barwy głosu poprzez umiejętne wykorzystanie rezonatorów, ukształtowanie odpowiedniej ruchliwości głosu, wyrobienie wyraźnej i swobodnej dykcji, przygotowanie i wdrożenie do aktywnego uczestniczenia w kulturze poprzez udział w występach, imprezach i konkursach wokalnych.

Przez szereg lat wokalistki ze Studia Piosenki odniosły tak wiele sukcesów na różnych szczeblach, że nie sposób wymienić wszystkich. W ostatnim czasie do najbardziej utalentowanych wokalnie osób należały: Aleksandra Kłos, Sandra Brzeska, Anna Lińska, Agata i Gustaw Bzinkowscy, Agnieszka Wysocka, Julia Śmietankowska, Magdalena Świeżawska, Julia Rózicka, Monika Kolasińska, Justyna Rucińska, które trenowały swój talent pod okiem Dariusza Pucińskiego. Nie sposób pominąć również takich wokalistów jak Mateusz Wiśniewski – prowadzony przez Czarka Kubackiego oraz Ewelina Mądzelewska – podopieczna Grzegorza Ziomka.

Obecnie zajęcia w sekcji wokalnej prowadzi Dariusz Puciński.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się