banerek modernizacja 2.JPG
Wyszukiwarka
Styczeń 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
18 19 20 21 22 23 24
baner kup bilet 3.JPG
baner kino.JPG
banerek ministerstwo.JPG
banerek facebook.JPG
banerek twitter.JPG
banerek modernizacja.JPG
grafika
Poniedziałek, 20.04.2020
Agnieszka SzwankowskaLiczba wyświetleń: 209
Wirtualne RDK...KONKURS „Podziel się piosenką”

Moi Kochani, niedawno udowodniliśmy naszą piosenką „Zostań w domu”, że śpiewać każdy może, dlatego chcemy również Was przekonać do śpiewania: mogą to być własne piosenki lub covery waszych ulubionych piosenek.  Swoje wokalne popisy solo lub z rodziną, utrwalcie na filmiku i przyślijcie do nas. Dla najlepszych, najciekawszych video czekają nagrody niespodzianki. Oprócz nagród rzeczowych, dla Artysty/ów filmiku który otrzyma ( po opublikowaniu przez nas) najwięcej polubień RDK przygotował niespodziankę - będzie to wstęp na dużej scenie podczas najbliższej imprezy plenerowej przed koncertem Gwiazdy. Liczymy, że nastąpi to jeszcze w tym sezonie.

Zatem - ogłaszamy konkurs pod hasłem „Podziel się piosenką”. Od dziś tj. 20 kwietnia do 8 maja będzie można nadsyłać do nas na adres: wasze filmiki z piosenkami lub linki do pobrania waszych popisów.

Muzyka to lek na każde zło, łagodzi obyczaje, poprawia humory i nastawia optymistycznie, dlatego zachęcamy do włączenia się do konkursu „Podziel się piosenką”.

Uwaga! Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczoną poniżej oraz w mailach do nas  (w związku z RODO) prosimy o wklejenie właściwego wariantu skopiowanej poniżej zgody.

  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla osób powyżej 16 roku życia.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko) oraz mojego wizerunku (publikacja piosenki konkursowej na Facebook) przez Rypiński Dom Kultury w Rypinie w celu niezbędnym do realizacji i rozliczenia konkursu „Podziel się Piosenką”, promocji RDK, oraz rozwijania wrażliwości muzycznej wśród lokalnej społeczności.

Mam świadomość, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę.

 

  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla opiekunów prawnych osób poniżej 16 roku życia.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko) oraz wizerunku mojego dziecka (publikacja piosenki konkursowej na Facebook) przez Rypiński Dom Kultury w Rypinie w celu niezbędnym do realizacji i rozliczenia konkursu „Podziel się Piosenką”, promocji RDK, oraz rozwijania wrażliwości muzycznej wśród lokalnej społeczności.

Mam świadomość, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę.

  

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) – zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Rypińskiego Domu Kultury w Rypinie, adres kontaktowy: Rypiński Dom Kultury w Rypinie, ul. Warszawska 8, 87-500 Rypin.

2.  Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji i rozliczenia konkursu „Podziel się Piosenką”, promocji RDK, oraz rozwijania wrażliwości muzycznej wśród lokalnej społeczności,  zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

4.  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty ściśle współpracujące z administratorem danych (1. podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych).

5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lub do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych.

6.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują Pani/Panu następujące prawa: - dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; - sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; - usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji; - ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; - prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia; - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

8.  Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest całkowicie dobrowolne, jednakże w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma możliwości wzięcia udziału w Konkursie Piosenki.

9.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ