grafika
Alternatywna Scena Ruchu

To nazwa grupy i jednocześnie propozycja zajęć teatralnych skierowana do młodzieży i dorosłych. Jest to stosunkowo młoda sekcja, bo funkcjonuje od 2013 roku. Na zajęciach ASR można nie tylko miło spędzić czas, ale także pogłębić wiedzę oraz nabyć umiejętności z zakresu plastyki ruchu oraz zadań aktorskich. Prowadzone w luźnej formie ćwiczenia mają charakter integracyjny. Grupa ta zadebiutowała spektaklem „Dotyk”, którego premiera miała miejsce w 2013 roku. ASR reprezentuje RDK corocznie podczas Rypińskiej Wiosny Teatralnej i  w 2015 oraz 2016 roku zdobyła wyróżnienia za spektakle pt. „ Dlaczego” i „Moja Republika”. W czerwcu br. odbyła się kolejna premiera, tym razem komedii pt. „Doktora!”. Od kilku lat ze swoimi spektaklami Alternatywna Scena Ruchu gości na  Przeglądzie Teatrów Osób Niepełnosprawnych Innym Okiem w Toruniu. Zajęcia prowadzi Jarosław Majewski.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się